Det mentala livet

Allt om psykisk hälsa

Diagnoser och DSM-IV

DSM-IV, som är en förkortning av ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, är en manual som ges ut av American Psychiatric Association. Den innefattar alla nu kända psykiatriska störningar och diagnoser. Manualen används av specialistläkare i deras dagliga arbete med att utvärdera och diagnostisera sina patienter, och är ett komplement till det mer övergripande klassiska ICD systemet. Detta används dagligen av alla läkare för att ställa diagnoser på sina patienter. Forskningen går fort framåt i dessa områden, och medvetenheten om problematiken inom psykisk ohälsa ökar hela tiden. Från att ha varit tabubelagt känns det nu som vardagsmat att diskutera dessa problem.

Kunskapen om psykisk ohälsa ökar varje dag, både för forskare och läkare, men även för gemene man. Att vi lever i ett informationssamhälle har garanterat bidragit till denna utveckling. Att det tabubelagda ämnet om psykisk ohälsa börjar bli socialt accepterat har positiva följder. Bland annat så är nu både skola och barnläkare mer pålästa vad gäller barns psykiska ohälsa och man har blivit mycket bättre på att tidigt se varningssignaler rörande möjliga diagnoser, och att följa upp dessa. Detta för att så tidigt som möjligt sätta in de extra resurser som behövs för att underlätta för de drabbade individerna att utvecklas och leva ett normalt liv.

Diagnoser är vårt ansvar att förbättra

Medvetenheten om diagnoser är på framfart

Med detta sagt har vi fortfarande mycket att lära. Eftersom det under en lång tid varit ett så pass hett ämne att det helst varit något man sopat under mattan, har det gjort att den medicinska kunskapen i detta ämne inte följt den medicinska utvecklingen inom andra segment av vården. Detta är sakta men säkert på väg att ändras, och i takt med att kunskapen ökar så gör även medvetenheten om insatser som kan öka kvaliteten på de utsatta individernas liv det. Diagnoser ställs idag mycket tidigare än förut vilket ger optimala förutsättningar att minska de medfödda problemens påverkan på individen.