Det mentala livet

Allt om psykisk hälsa

Att leva med psykisk ohälsa

Vår psykiska hälsa är någonting de flesta av oss inte reflekterar över så länge som vi mår bra. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och inkluderar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör vardagslivet. Tyvärr har det varit och är fortfarande i många fall, tabubelagt att prata om psykisk ohälsa. Samhället ser inte ett brutet ben som något konstigt eller att man har ont i ryggen, men att ha ont i själen ses som någonting skämmigt. Världshälsoorganisationen WHO ser att psykiska besvär är ett problem som ökar i alla länder och insatser måste tillsättas för att stoppa utvecklingen.

Att lida av psykisk ohälsa som schizofreni, bipolaritet, ätstörning, tvång samt beroende är väldigt vanligt. Socialstyrelsen räknar med att 20-40% av Sveriges befolkning lever med psykiska besvär, antingen indirekt genom en familjemedlem eller direkt genom att man själv är drabbad. Som bieffekt ses en ökad strokerisk av psykisk ohälsa och det är framförallt för personen som haft en dålig psykisk hälsa i tonåren som riskerna ökar. Det är en stor svensk studie som undersökt sambandet mellan stroke och psykiska problem och kommit fram till resultatet. Slutsatsen drogs att det måste göras fler åtgärder när det gäller förebyggande arbete kring ungdomars hälsa.

Psykisk ohälsa är vanligt och värt att ta på allvar

Psykisk ohälsa bland barn och unga

Socialstyrelsen är den myndighet som har utarbetat riktlinjer för att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa och bland dem ska barn och unga samt personer som har omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik prioriteras. Som ett led av detta har myndigheten bland annat tagit fram ett stöd för föräldrar och anhöriga till barn med ADHD, där sjukdomens problematik förklaras samt hur man ställer diagnos och vilka läkemedelsbehandlingar som är tillgängliga. Behöver du råd och stöd kan du vända dig till vårdcentralen i ditt landsting och för att hitta rätt kontaktuppgifter är det smidigt att gå in på Vårdguidens hemsida och söka efter lämplig vårdgivare.