Det mentala livet

Allt om psykisk hälsa

RSMH Livet i Göteborg

RSMH är en förkortning av Riksförbundet för social och mental hälsa, som arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om psykiska besvär. I förbundets 130 lokalföreningar som är utspridda i landet jobbar man aktivt med att bryta ensamheten som ofta drabbar personer med social- och psykisk problematik. Går du med i en lokalförening märker du att du är långt ifrån ensam och Göteborgs lokala förening RSMH Livet bjuder in till en härlig gemenskap utifrån dina förutsättningar. RSMH Livet i Göteborg arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och menar att psykiska problem orsakas av brister i samspelet mellan den drabbade och samhället i övrigt.

RSMH Livet är en ideell förening som ligger på Tredje Långgatan 19 i Göteborg, och alla med sociala och psykiska problem är välkomna för en stunds kravlös gemenskap och glädje. Du får träffa och lära känna människor med liknande problem som du själv och får möjligheten att utbyta tankar och erfarenheter, men framförallt syftar dessa möten till att bryta ensamheten och ha roligt. Du bjuds in till en enkel kopp kaffe, deltagande i utflykter, att vara med på kurser och du kan även engagera dig i föreningslivet. Tillsammans med huvudförbundet arbetar RSHM i Göteborg med att ställa krav på samhället för att förbättra möjligheten till återhämtning efter psykisk sjukdom.

RSMH Livet skapar gemenskap

RSMH Livet ingår i NSPHiG som står för Nationell Samverkan För Psykisk Hälsa i Göteborg. Det är ett nätverk bestående av 20 stycken anhörig- och patientorganisationer som alla tillhör det psykiatriska området. Genom NSPHiG erbjuds RSMH:s medlemmar utbildning i form av seminarier och kurser där tankar och erfarenheter utbyts. De arbetar också med att nå ut till allmänheten och förklara vad psykisk ohälsa innebär för att få en ökad förståelse och för att bryta den ensamhet som ofta uppstår då man exempelvis inte klarar av att gå till en arbetsplats eller umgås i grupp. I RSMH:s verksamheter ska du alltid känna dig trygg, sedd och varmt välkommen.

RSMH Livet skapar en mötesplattform för personer med psykiska besvär